Cookies

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder "cookies" för att hjälpa dig att få en personligt anpassad användarupplevelse och "session-cookies" för att hantera Ditt besök på webbplatsen. Det kan t.ex. vara innehållet i Din kundvagn, vilka sidor Du ska komma till när Du följer länkar o.s.v.

En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på Din hårddisk. Cookiefiler kan inte användas för att köra program eller leverera virus till Din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookiefilen till dig. Ett av huvudsyftena med cookiefiler är att ange för webbservern att Du har återvänt till en specifik webbsida, så att Du kan få en personligt anpassad användarupplevelse när Du besöker webbsidan igen.

Du kan välja om Du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookiefiler automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookiefiler om Du föredrar det. Om Du väljer att tillåta Din dator att acceptera cookiefiler kan Du även välja att automatiskt loggas in på webbplatsen.

Om Du stänger av cookiefunktionen är det möjligt att Du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på webbplatsen eller andra webbplatser som Du besöker. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbläsarfönster stängs, om du stänger av funktionen även för session-cookies för webbplatsen kommer du inte att kunna genomföra inköp, inloggning eller andra väsentliga funktioner för att handla på webbplatsen.

OBS! Vissa brandväggsprogramvaror (Firewalls) stänger av cookiehanteringen, dessa måste också konfigureras korrekt för att webbplatsen ska fungera som önskas

Personuppgiftspolicy

Insamling av Dina personuppgifter

Vi kan hålla reda på hur Du navigerar på webbplatsen, de webbsidor Du besöker och andra aktiviteter på denna webbplats för att avgöra vilka delar av webbplatsen som är mest populära. Denna information används även för att leverera specialinnehåll och erbjudande till besökare vars beteende indikerar att de är intresserade av ett särskilt område.

Vi kan även samla in viss information om Ditt operativsystem och Din browser, för att kunna öka servicegraden i samband med den tekniska utvecklingen, när Du besöker webbplatsen. Denna information kan inkludera: Din IP-adress, typ av browser, domännamn, antal besök, populära sökningar och referenser från andra webbplatser. I förekommande fall används informationen för att utföra de tjänster som finns på webbplatsen, för att upprätthålla tjänsternas kvalitet och för att tillhandahålla generell statistik angående användningen av webbplatsen.

Användning av Dina personuppgifter

I de fall som vi samlar in och använder Dina personuppgifter gör vi det för att driva webbplatsen och för att leverera de tjänster som Du har efterfrågat. Vi använder t.ex. Din e-postadress för att översända servicerelaterade meddelanden till Dig och eventuella nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial eller reklamerbjudande. Enligt vad som beskrivs nedan kan Du själv välja om Du vill eller inte vill erhålla nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och reklamerbjudanden, men vissa servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus, betalningar o.dyl. anses utgöra en väsentlig del av tjänsten.

Om vi samlar in Ditt personnummer gör vi det för att öka säkerheten och för att kunna ha möjlighet att kontrollera kreditvärdigheten.

Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som Du tillhandahåller på denna webbplats inte att vidarebefordras utanför Karsjö Miljöprodukter och dess närstående bolag utan Ditt tillstånd.

Vi kan komma att lämna ut Dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om vi i god tro anser att detta är nödvändigt för att: (a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits Karsjö Miljöprodukter eller webbplatsen, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Karsjö Miljöprodukter och webbplatsen eller (c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av våra tjänster, webbplatser eller tredje man. 

Kontroll av Dina personuppgifter

Du kan välja att stoppa fortsatta reklamutskick och erbjudanden via e-post genom meddela oss. Om Din e-postadress har ändrats och Du även i fortsättningen vill erhålla våra nyhetsbrev måste Du anmäla Dig på nytt för reklamutskick och erbjudanden samt ange Din aktuella e-postadress.

Vi kan komma att sända ut e-post som informerar Dig om teknisk service, information om nyheter eller ändringar och uppdateringar av webbplatsen.

Skydd av Dina personuppgifter

Karsjö Miljöprodukter är inriktat på att skydda Dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda Dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. T.ex. lagrar vi Dina personuppgifter på säkrade datorservrar, som befinner sig i kontrollerade miljöer. När vi överför konfidentiell information (till exempel kreditkortsnummer) via Internet, skyddas den med kryptering, av säkerhetsprotokollet SSL (Secure Socket Layer). Webbplatsen sparar ALDRIG Ditt kreditkortsnummer.

Användarkonto

För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen måste Du tilldelas ett användarkonto. För åtkomst till Ditt användarkonto krävs ett lösenord, som är personligt. Du ansvarar för hemlighållande av Ditt lösenord. Lämna inte ut information om Ditt lösenord till någon annan person. Om Du delar dator med någon annan bör Du alltid logga ut ur datorn för att skydda Din information i förhållande till senare användare av datorn.

Missbruk av Ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på webbplatsen, förbehåller sig Karsjö Miljöprodukter rätten att neka personer och företag tillgång till webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls både på webbplatsen, via tjänster på andra webbplatser och i andra medier så som erbjudanden i tidningar, radio och på TV etc. Respekteras inte denna avstängning från ovan nämnda tjänster kommer Karsjö Miljöprodukter att söka rättsliga påföljder.

Ändring av policy

Vi uppdaterar ibland denna personuppgiftspolicy. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer Karsjö Miljöprodukter att meddela Dig detta genom att placera ett tydligt meddelande därom på webbplatsen. Vi uppmanar Dig att regelbundet läsa igenom denna policy för att hålla Dig informerad om hur vi hjälper till att skydda Din information.

Anmärkningar på personuppgiftspolicyn eller dess efterlevnad

Vi välkomnar Dina kommentarer rörande denna personuppgiftspolicy. Om Du anser att vi inte följt denna policy ber vi Dig kontakta oss via e-post eller brevledes.