Allergi

Trots rengöringskraften så är Ocean alltid skonsam mot din tvätt, disk, dina golv och din hud. Men vi har också tänkt på dig som person. Flera av produkterna är
nämligen godkända av Astma och Allergiförbundet.

Reagerar du på tvättmedel med hudirritationer och klåda? Då är Ocean ett naturligt val för dig.

Ocean Dubbeldryg Oparfymerad, Bastvätt oparfymerad, Mjukmedel oparfymerad, Maskindisktabletter är märkta med "Svalan".

Svalan är Astma- och Allergiförbundets märkning av allergivänliga produkter. Dessa tvättmedel innehåller inga allergiframkallande ämnen som parfymer, konserveringsmedel eller zeoliter.

Hudirritationer - inkruster

Zeolit ökar mängden partiklar - inkruster, som tvättmedel lämnar kvar på tygets fibrer. Inkruster kan vara enzymer, tungmetaller m.m.

Att tänka på vid eventuella hudproblem

Tvätt vid olika temperaturer har ingen effekt på hudproblem. Tvättmedel i flytande form eller pulver ger heller ingen skillnad på hudproblem.

Zeoliter

Fosfatfria tvättmedel innehåller som regel zeoliter. Zeoliter är ett silikatmaterial med känd allergirisk. Det består av kristaller som inte är vattenlösliga. Dessa skadar fibrerna och tyget slits. Tvätten blir inte ren då inkrusterna drar till sig smuts. Partiklarna skaver mot huden. Hudirritation och klåda uppstår.