Olika märkningar

Det finns en uppsjö av olika märkningar och certifieringar på livsmedel, kläder, rengöringsprodukter, elektronik m.m, som markerar om produkten är ekologisk, tillverkad under schyssta förhållanden,
är hälsosam osv.

Här har vi samlat information om märkningarna som finns på produkterna.

 

EU Ecolabel

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Arbetet sker på regeringens uppdrag.

EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.

För mer information besök EU Ecolabels hemsida.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen utan vinstintresse. Märkningen granskar miljöpåverkan från varor och tjänster under hela deras livscykel från råvara till avfall.

Svanen ställer klimat- och miljökrav samt krav på funktion och kvalitet. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.

För mer information besök Svanens hemsida.

Bra Miljöval 

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Märkningen innebär att produkten lever upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier.

Bra Miljövals kriterier finns för vitt skilda områden vilket gör att kraven skiljer sig åt. Alla kriterier bygger på samma grunder: att spara på naturresurserna. Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas.

För mer information besök Bra Miljövals hemsida.

Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundets rekommendation av produkter är en vägledning för medlemmar och andra konsumenter, som söker efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Produkter som rekommenderas är märkta med förbundets namn och märke. De är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall.

För mer information besök Astma- och Allergiförbundets hemsida.

 

Klimatneutralt Företag

Oceanprodukterna tillverkas i fabrik som är belägen i Vadstena.

Som Klimatneutralt Företag arbetar man aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Handlingsprogrammet ger systematik i arbetet och verktyg för att beräkna och minska företagets utsläpp. Handlingsprogrammet är utvecklat för företag och organisationer som vill ha ett praktiskt och konkret ramverk för sitt klimatarbete. 

Arbetssätt
För att bli ett klimatneutralt företag genomför man klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas protocol. När man har identifierat verksamhetens största utsläppskällor skapar man ett åtgärdsprogram med målet att långsiktigt minska sina utsläpp. Den klimatpåverkan som återstår kompenseras via internationella klimatprojekt.

För mer information besök www.klimatneutral.se